Tây Ninh: Ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép trâu, bò qua biên giới  - ảnh 1

Tây Ninh: Ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép trâu, bò qua biên giới

UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị các đơn vị, địa phương kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới. Riêng Công an tỉnh Tây Ninh lập chuyên án điều tra, đấu tranh ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép trâu, bò qua biên giới. Ngày 29.12, UBND tỉnh Tây Ninh có văn bản chỉ đạo các…

Read More