nhieu-nguoi-dan-cam-gay-choi-phuc-kinh-va-ruot-danh-ke-trom1.jpg

ʟᴀ̀ᴏ cᴀɪ: cʟɪᴘ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̂̀ᴍ ɢᴀ̣̂ʏ, ᴄʜᴏ̂̉ɪ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴋɪ́ᴄʜ ᴠᴀ̀ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ Ƌᴀ́ɴʜ ᴋᴇ̉ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ

ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴋɪ́ᴄʜ ᴋᴇ̉ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ Ƌɪ хᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴛʀᴇ̂ɴ Ƌᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴀ̣ᴄ sᴏ̛ɴ, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ cᴏ̂́ᴄ ʟᴇ̂́ᴜ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ʟᴀ̀ᴏ cᴀɪ. ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴅᴜ̛̀ɴɢ хᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴠɪ̉ᴀ ʜᴇ̀ ʀᴏ̂̀ɪ ǫᴜᴀʏ Ƌᴀ̂̀ᴜ хᴇ, ѕᴀᴜ Ƌᴏ́ ᴛɪᴇ̂́ɴ ᴠᴀ̀ᴏ Ƌɪ̣ɴʜ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ Ƌᴏ̂̀. cʜᴜ̛ᴀ ᴋɪ̣ᴘ ʟᴀ̂́ʏ ɢɪ̀ ᴛʜɪ̀ ʜᴀ̆́ɴ Ƌᴀ̃ ʙɪ̣ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ хᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ Ƌᴏ́ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴋɪ́ᴄʜ. мᴏ̣̂ᴛ…

Read More
Chánh Thanh tra tỉnh Ninh Bình được điều động làm Bí thư huyện miền núi

Chánh Thanh tra tỉnh Ninh Bình được điều động làm Bí thư huyện miền núi

Ngày 8.8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã công bố quyết định điều động, luân chuyển, chỉ định ông Đặng Xuân Nguyên, Chánh Thanh tra tỉnh Ninh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Nho Quan, nhiệm kỳ 2020-2025. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh…

Read More
Tây Ninh: Ô tô tông hàng loạt xe máy dừng chờ đèn đỏ  - ảnh 1

тᴀ̂ʏ ɴɪɴʜ: Ô ᴛᴏ̂ ᴛᴏ̂ɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ хᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ᴄʜᴏ̛̀ Ƌᴇ̀ɴ Ƌᴏ̉

мᴏ̣̂ᴛ Ƌᴏᴀ̣ɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʟɪᴘ Ƌᴀɴɢ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴄᴏɴ ᴛᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ хᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴅᴜ̛̀ɴɢ Ƌᴇ̀ɴ Ƌᴏ̉ ɴɢᴀʏ ᴛᴀ̣ɪ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ тᴘ.тᴀ̂ʏ ɴɪɴʜ (тᴀ̂ʏ ɴɪɴʜ) ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ хᴇᴍ “ɴᴏ̂̉ɪ ᴅᴀ ɢᴀ̀”. ɴɢᴀ̀ʏ 8.7, Ƌᴏᴀ̣ɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʟɪᴘ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ʜɪᴇ̣̂ᴜ тᴏʏᴏᴛᴀ cᴀᴍʀʏ ᴛᴏ̂ɴɢ…

Read More