Fanpage gần 1 triệu follow của “siêu trộm” Kaito Kid chính thức bị bay màu

Thông tin vô cùng bất ngờ sáng nay, Fanpage gần 1 triệu follow của “siêu trộm” Kaito Kid chính thức bị bay màu.

Rồi sau này thế hệ 2k4 sẽ kể cho con cháu nghe về một huyền thoại mang tên Kaito Kid

Còn bây giờ thì 2k5 trông chờ vào mỗi anh Đen Vâu…

Dưới đây là một số bình luận hài hước của CĐM

ẢNH

Nguồn: Sưu tầm

Leave a Reply

Your email address will not be published.